✓ 24 maanden garantie ✓ Europees keurmerk ✓ Als nieuw

Retouneren of ruilen aanvragen:

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u ofeen door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping, als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld vanuw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen
is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:

Friendly Mobiles B.V.
Binderij 7A
1185ZH te Amstelveen

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie aanvraag:

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

U heeft een garantie vraag, wat vervelend om te horen dat er iets niet goed lijkt te gaan.
Zoals u zich wellicht herinnerd, heeft u op uw aanschaf 12 of 24 maanden garantie ontvangen.

De garantietermijnen genoemd om onze website zien niet op de wettelijke garantie. Onze eigen garantie van 12 of 24 maanden doet niks af aan de wettelijke garantie. 

Op het hoofdproduct, iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook en iMac zit 24 maanden garantie (tenzij anders aangegeven).
Op accessoires, laders, kabels en EarPods zit 12 maanden garantie (tenzij anders aangegeven).

De garantietermijnen genoemd om onze website zien niet op de wettelijke garantie. Onze eigen garantie van 12 of 24 maanden doet niks af aan de wettelijke garantie.

Mocht uw toestel gevallen zijn of waterschaden dan valt dit buiten de standaard garantie.
U kunt uw toestel alsnog bij ons aanmelden voor een reparatie verzoek.
Wij zullen het toestel nakijken en u een offerte toe sturen. LET OP: wij zullen nooit zonder uw toestemming een reparatie uitvoeren waar kosten aan verbonden zijn. Toestellen die niet bij Friendly Mobiles gekocht zijn kunnen ook aangemeld worden voor reparatie. Hier zijn altijd kosten aan verbonden.

Wij helpen u graag met uw reparatie verzoek, hieronder vind u de stappen om uw toestel aan te melden voor garantie.

Stap 1: meld u toestel hier aan bij onze reparatie afdeling.
U kunt hier eventueel een handleiding downloaden mocht u er niet uitkomen.
Uiteraard kunt u ons ook benaderen via onze contact mogelijkheden om u hierbij te assisteren

Stap 2: U ontvangt een mail met daarin meer informatie, dit kunnen 2 meldingen zijn.
Melding 1: Uw toestel is geaccepteerd voor reparatie en u ontvangt een verzendlabel.
Melding 2: Uw toestel heeft FMI (Find My iPhone) nog ingeschakeld en dit moet worden uitgeschakeld.

Stap 3: Maak een back-up van uw toestel, tijdens de reparatie wordt het toestel altijd voorzien van de nieuwste iOS update.
Hierbij gaat mogelijk uw data verloren.
Indien er een code op het toestel aanwezig is dan zal het toestel altijd hersteld worden naar fabrieksinstellingen.

Stap 4: Verpak uw toestel voldoende voor het verzenden.

Wij zullen ons uiterste best doen uw reparatie zo spoedig mogelijk te behandelen.
Normaal gesproken gebeurd dit altijd binnen 48 uur na ontvangst van het toestel in onze werkplaats.

Wilt u meer informatie over wat er allemaal wel en niet onder garantie valt dan verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden.