✓ 24 maanden garantie ✓ Europees keurmerk ✓ Als nieuw

Privacy Policy

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN FRIENDLY MOBILES

Privacyverklaring

Friendly Mobiles verwerkt je persoonsgegevens in verband met de levering van onze producten en diensten, al dan niet via onze website. Met deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten in dit kader zijn en hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of wissen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je je registreert en/of producten bestelt op onze website, een van onze digitale diensten gebruikt, contact met ons opneemt of onze website of diensten op een andere manier gebruikt, worden je persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam;

– Geboortedatum;

– Geboorteplaats;

– Adres;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– IP-adres;

– Informatie over je activiteiten op onze website;

– Internetbrowser en apparaattype;

– Creditcardgegevens;

– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt zouden kunnen worden

Wij proberen geen persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom adviseren wij ouders zich te verdiepen in de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat hun gegevens zonder toestemming van de ouders worden verzameld en verwerkt. Indien je ervan overtuigd bent dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, verzoeken wij je contact met ons op te nemen via info@FriendlyMobiles.com; wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Doelen van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en gebruiken informatie niet voor andere doelen dan de hieronder genoemde, tenzij je ons vooraf expliciet toestemming hebt verleend. Friendly Mobiles verwerkt de verzamelde gegevens voor de volgende doelen:

– voor de verwerking van betalingen;

– voor de verzending van onze nieuwsbrief en/of reclame;

– om telefonisch of per e-mail contact met je op te nemen (alleen indien nodig om onze diensten te verlenen);

– om je te informeren over eventuele wijzigingen in de levering van onze diensten en producten;

– om goederen en/of diensten aan je te leveren;

– voor de analyse van het gedrag van websitegebruikers met het doel de website te verbeteren en het assortiment producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

– om het aantal bezoeken van onze website te kunnen bepalen;

– voor de verwerking van je persoonsgegevens voor zover wij dat wettelijk verplicht zijn.

De informatie wordt uitsluitend intern gebruikt door Friendly Mobiles en onze gelieerde ondernemingen en wordt niet voor reclamedoeleinden gedeeld met externe ondernemingen. Indien Friendly Mobiles je gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doelen die nog niet in dit privacybeleid zijn genoemd, zullen wij contact met je opnemen voordat wij je gegevens voor die nieuwe doelen gaan gebruiken. In dat geval zullen wij je informeren over de wijzigingen en je in de gelegenheid stellen je toestemming voor dit gebruik van je gegevens te weigeren.

Klarna

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de door haar aangeboden betaalmethodes. De persoonsgegevens die worden gebruikt door Klarna zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

 

Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Friendly Mobiles slaat je persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een zorgvuldig geselecteerde derde. Wij zullen deze informatie niet combineren met andere persoonsinformatie waarover wij beschikken. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@FriendlyMobiles.com.

Derden

Friendly Mobiles verkoopt je informatie niet aan derden en verstrekt deze informatie alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met ondernemingen die jouw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen. Friendly Mobiles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingshandelingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van tracking-, functionele en analytische cookies om het gebruik van de site door de gebruikers te helpen analyseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone, als je onze website voor het eerst bezoekt. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgedragen aan beveiligde servers van derden, zoals Google. Wij gebruiken deze informatie om te analyseren hoe je op de website surft, welke pagina’s je bezoekt en of je al dan niet artikelen van onze site hebt besteld. Op basis van deze analyse kunnen wij je informeren over onze aanbiedingen en productinformatie verstrekken die voor jou van belang zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Als je onze website voor het eerst bezoekt, informeren wij je over deze cookies en vragen wij je om toestemming voor het plaatsen van cookies. Je kunt cookies weigeren door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is bewaard via de instellingen van je browser wissen.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de site door de gebruikers te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers binnen en/of buiten Europa.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten voor websitebeheerders en om andere diensten aan te bieden die verband houden met websiteactiviteiten en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken voor zover zij dat wettelijk verplicht is, of indien die derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens die Google bewaart. Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat Google informatie verwerkt op de wijze en voor de doelen zoals hierboven beschreven.

Inschrijving voor de nieuwsbrief

Door je in te schrijven voor onze Friendly Mobiles nieuwsbrief, geef je ons toestemming je gegevens op te slaan, zodat wij je altijd op de hoogte kunnen blijven houden van onze activiteiten en aanbiedingen. Indien je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief, kun je op elk moment aangeven dat je deze niet meer wilt ontvangen. In elke nieuwsbrief en in elke aanbieding wordt vermeld hoe je je kunt uitschrijven voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven of aanbiedingen.

Inzien, wijzigen of wissen van gegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht je instemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Friendly Mobiles en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens toe te sturen die wij van je hebben opgeslagen. Je kunt ons een verzoek sturen om inzage, correctie, wissing of overdracht van je persoonsgegevens, je instemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens via info@FriendlyMobiles.com. Om er zeker van te zijn dat jij degene bent die ons om inzage verzoekt, verzoeken wij je vriendelijk een kopie van je ID met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken je de foto, de machineleesbare zone (dat is de strook met nummers onder in het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer op deze kopie onherkenbaar te maken. Dit is om jouw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren. Friendly Mobiles wil erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De privacyverklaring wordt afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele wijzigingen op deze site kunnen ook weer tot wijzigingen van deze privacyverklaring leiden. Deze wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Daarom is het raadzaam deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?

Op verzoek bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, in te zien, te wijzigen of te wissen. Indien je deze informatie wilt inzien, kun je contact met ons opnemen via onderstaand adres.

Indien je van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaand adres.

Hoe neem je contact met ons op?

Als je wilt reageren op ons privacybeleid en ons gebruik van cookies op de website www.FriendlyMobiles.com, kun je contact opnemen met Friendly Mobiles BV, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 70022380 via de volgende kanalen:

Per e-mail: info@FriendlyMobiles.com

Per telefoon: +31 (0)202149915

Per post: Friendly Mobiles B.V.

Postbus 8158

1180 LD, Amstelveen

Nederland