30 dagen bedenktijd

Ben je toch niet helemaal tevreden met je aankoop? Dan heb je na ontvangst van je product 30 dagen de tijd om dat aan ons te melden.

Heb je vragen over ons retourbeleid, neem dan contact met ons op via info@friendlymobiles.com

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt dertig dagen na de dag waarop jij of een door de door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, kun je ons hier alvorens van op de hoogte te stellen. Dit dient te gebeuren middels een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Europees modelformulier voor herroeping (Europees Modelformulier) of uw product op te sturen naar het onderstaande adres:

Friendly Mobiles Retourservice
De Wetering 51
4906 CT Oosterhout

Gebruik liever ons retouraanvraag systeem

Wij verzoeken u om uw retour van te voren bij onze klantenservice aan te melden. Het is van belang dat u de functie “Find my iPhone (FMIP)” uitschakelt. Onze klantenservice kan u daarbij  helpen. Indien u uw product terugstuurt zonder dat u de FMIP-functie heeft uitgeschakeld kunnen wij waardevermindering in rekening brengen. 

Om een product snel én eenvoudig aan ons te retourneren. Wanneer je een product aan ons wilt retourneren en daarmee je geld terug wilt ontvangen, kun je dit aanmelden. Geef dus bij het verzoek tot herroeping aan dat het gaat om een herroeping / retouraanvraag en niet een reparatie. Na het maken van de retourmelding moeten de producten binnen 14 dagen aan ons worden geretourneerd. Je ontvangt een kennisgeving per e-mail zodra de retour is geaccepteerd.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wel komen de kosten voor retourzending voor uw rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening van de klant.
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is/was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij ontvangen de producten, – indien dat redelijkerwijs mogelijk is – inclusief verpakking, in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd retour. Voldoet je retourzending niet aan onze eisen, dan kunnen wij een waardevermindering bij je in rekening brengen. 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VOLLEDIGE TERUGBETALING BIJ RETOURZENDING

– De bestelling dient, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking retour gestuurd te worden;
– De bestelling dient voorzien te worden van een deugdelijke verpakking. Indien nodig om de originele verpakking heen;
– Geen stickers of biljetten op de originele verpakking plakken;
– Simlockvrij en “Zoek mijn iPhone” dient verwijderd te zijn, meer informatie hierover vind je onder op de reparatie-pagina;
– Stuur je aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur of een kopie hiervan) mee met de retourzending;

UITZONDERING HERROEPINGSRECHT

In-ear headphones zijn in verband met hygiëne uitgesloten van het herroepingsrecht, als je de verzegeling hebt verbroken.

KLACHTEN & GESCHILLEN

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Friendly Mobiles B.V., aarzel dan niet contact met Friendly Mobiles op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel of onze dienstverlening, dan vragen we je om binnen 2 maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met Friendly Mobiles op te nemen.” > De klachttermijn is namelijk minimaal 2 maanden na ontdekking van een gebrek.. Een bij Friendly Mobiles ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Friendly Mobiles beantwoord, je krijgt altijd binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van jouw klacht. Friendly Mobiles heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via he European ODR Platform


Let op: na 30 dagen kun je het artikel niet langer onder dezelfde voorwaarden aanmelden voor retour. Wel heb je altijd twee jaar garantie op je product. Is het artikel binnen die twee jaar stuk? Lees hier alles over garantie en reparatie.